Klasy IV - VI

Zajęcia dla klas IV-VI mogą łączyć część teoretyczną i warsztaty plastyczne. Celem lekcji jest zintegrowanie wiedzy nabytej w szkole z zakresu historii, WOS, języka polskiego, plastyki, muzyki, przyrody i geografii oraz zapoznanie z elementami ekspozycji rezydencji w Rogalinie. Niektóre tematy skorelowane są z podstawą programową szkoły podstawowej. Istnieje możliwość cyklicznego uczestniczenia w zajęciach.

Bal w pałacu

Uczestnicy zajęć starają się zrozumieć czym jest taniec, jakie są jego funkcje, jak kultura w której dorastamy wpływa na formę tańca i muzykę, przekonują się o związku tańca z miejscem i czasem. Podsumowaniem zajęć jest nauka krótkiego układu tanecznego opartego na kontredansie angielskim.

Kaligrafia czyli sztuka pięknego pisania 

Dawne i współczesne kroje pisma posłużą jako inspiracja do pracy ołówkiem, pędzlem, piórkiem i tuszem. Uczestnicy zajęć poznają zasady kształtowania liter na przykładzie różnych alfabetów, kultur i tradycji. Ćwiczenia pozwolą im odnaleźć przyjemność w prowadzeniu ręki po papierze.

 

Portrety dziecięce

Czy portrety dziecięce różniły się od portretów dorosłych? W jaki sposób kadrowano postaci na obrazach? Czy towarzyszące im przedmioty mają wpływ na interpretację ich wizerunku? Na zajęciach zastanowimy się nad zmianą sposobu przedstawiania dzieci na portretach w wybranych epokach, zwracając szczególną uwagę na malarstwo przełomu XIX i XX wieku.

Opowiadanie obrazów

W galerii Rogalińskiej odszukamy obrazy, które ilustrują scenę mitologiczną, poemat lub wydarzenie historyczne. Na koniec będzie można narysować ulubioną historię. 

Podróże dalekie i bliskie

Lekcja odbywa się w powozowni w otoczeniu historycznych pojazdów. Dzieci zobaczą, w jaki sposób podróżowano, jak wyglądały dawne kufry, powozy i sanie. Każdy z uczestników samodzielnie rozwiąże rebusy i zagadki. Lekcja zakończy się w Galerii Rogalińskiej.

Sekrety barw

Nie tylko ludzie, ale również barwy potrafią skrywać tajemnice. Poruszając się po przestrzeni galerii, zwrócimy uwagę na podstawowe pojęcia z zakresu koloru. Podsumowaniem zdobytej wiedzy będzie stworzenie własnej kompozycji z użyciem farb.

Tajemnicze zakamarki pałacu

Zajęcia dla dzieci, dorosłych i rodzin, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza oraz pokoju dla służby. A na koniec zagadkowe pomieszczenie K.

Rodzime drzewa i krzewy

Jak je rozpoznać i rozróżnić? Jaka jest ich symbolika i znaczenie w kontekście wierzeń dawnych Słowian? Zajęcia odbywają się w parku.