Gimnazjum

Lekcje dla gimnazjalistów mogą łączyć część teoretyczną z warsztatami. Celem lekcji jest zintegrowanie wiedzy nabytej w szkole z zakresu historii, WOS, języka polskiego, plastyki, muzyki, przyrody i geografii. Tematy skorelowane są z podstawą programową gimnazjum. Istnieje możliwość cyklicznego uczestniczenia w zajęciach.

 

Galeria rogalińska Edwarda Aleksandra Raczyńskiego i jej fenomen

Lekcja w formie gry zespołowej rozpoczynająca się na dziedzińcu przed pałacem. W Galerii Rogalińskiej młodzież będzie odkrywała tematy malarstwa przełomu XIX i XX wieku, w kolekcji zgromadzonej przez Edwarda Aleksandra.

Jak opisać obraz?

W trakcie zajęć odbywających się w Galerii Rogalińskiej zostaną przedstawione zasady opisywania obrazu. Każdy z uczestników będzie mógł samodzielnie opisać wybrany przez siebie obraz.

 

Podróże dalekie i bliskie

Lekcja odbywa się w powozowni w otoczeniu historycznych pojazdów. Dzieci zobaczą, w jaki sposób podróżowano, jak wyglądały dawne lampy, kufry, powozy i sanie. Każdy z uczestników samodzielnie rozwiąże rebusy i zagadki. Lekcja zakończy się w Galerii Rogalińskiej.

 

Malarskie mistrzowskie warsztaty

Zajęcia dla pasjonatów sztuki. W Galerii Rogalińskiej pod okiem specjalisty będzie można wykonać kopie obrazu lub namalować obraz zainspirowany oryginałem. 

 „Nie zmarnujcie niepodległości…”

Na podstawie biografii Edwarda Bernarda Raczyńskiego uczestnicy zajęć starają się odpowiedzieć na pytania: czym jest patriotyzm? Jak  być patriotą w wolnym kraju? Czy w ogóle możliwe jest przywiązanie do ojczyzny w czasach „globalnej wioski”? Lekcja może stanowić uzupełnienie programu nauczania z zakresu WOSu i historii.

Sztuka Młodej Polski

Na przykładzie Galerii Rogalińskiej lekcja prezentuje zjawiska i kierunki sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku.

Tajemnicze zakamarki pałacu

Zajęcia dla dzieci, dorosłych i rodzin, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza oraz pokoju dla służby. A na koniec zagadkowe pomieszczenie K.

Z wizytą u Raczyńskich

Opowieść o historii rodziny, w Galerii Antenatów. Na przykładzie zgromadzonych dzieł sztuki zostanie omówione drzewo genealogiczne oraz typy portretów: reprezentacyjny, trumienny.

Dęby rogalińskie – ikony wielkopolskiego pejzażu

Naturalistyczny charakter zabytkowego parku krajobrazowego i jego znaczenie dla zachowania zabytkowych drzew. Zajęcia odbywają się w parku.

Rodzime drzewa i krzewy

Jak je rozpoznać i rozróżnić? Jaka jest ich symbolika i znaczenie w kontekście wierzeń dawnych Słowian? Zajęcia odbywają się w parku.

Dlaczego ratujemy stare drzewa?

O znaczeniu starych drzew w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym oraz metodach ich pielęgnacji uwzględniających obecność chronionych prawem owadów, na przykładzie kozioroga dębosza. Zajęcia odbywają się w parku.