Klasy I - III

Zajęcia dla klas I-III łączą część teoretyczną z warsztatatami. Celem lekcji jest zapoznanie z elementami ekspozycji oraz rozbudzenie kreatywności i wrażliwości estetycznej. Niektóre tematy skorelowane są z podstawą programową szkoły podstawowej. Istnieje możliwość cyklicznego uczestniczenia w zajęciach.

Bal w pałacu

Uczestnicy zajęć starają się zrozumieć czym jest taniec, jakie są jego funkcje, jak kultura w której dorastamy wpływa na formę tańca i muzykę, przekonują się o związku tańca z miejscem i czasem. Podsumowaniem zajęć jest nauka krótkiego układu tanecznego opartego na kontredansie angielskim.

Kaligrafia czyli sztuka pięknego pisania 

Czytelność, kształtność pisma i zamiłowanie do porządku, czyli umiejętność pięknego pisania, jako cenna wartość. Dawne kroje pisma jako inspiracja do pracy z piórkiem i tuszem.

Ożywianie obrazów

Podczas lekcji uczniowie przekonują się, że dzieła sztuki poprzez różne środki wyrazu, takie jak mimika, gesty, tematyka, kolor czy pejzaż, opowiadają o emocjach. Same też stanowią źródło uczuć odbiorcy. Poprzez uczestnictwo w zajęciach, dzieci uwrażliwione zostają na odbiór sztuki.

Muzeum Dziecięce

Miejsce gdzie można zobaczyć jak wyglądał dzień dzieci w pałacu, poznać stare zabawy dziecięce, obejrzeć tradycyjne zabawki i przebrać się w historyczne stroje. Zajęcia dla grup do 10 osób.

Podróże dalekie i bliskie

Lekcja odbywa się w powozowni w otoczeniu historycznych pojazdów. Dzieci zobaczą, w jaki sposób podróżowano, jak wyglądały dawne lampy, kufry, powozy i sanie. Każdy z uczestników samodzielnie rozwiąże rebusy i zagadki. Lekcja zakończy się w Galerii Rogalińskiej.

 

Przygoda w pałacu

Lekcja muzealna dla najmłodszych, w trakcie zwiedzania pałacu. Poszukiwanie herbu Nałęcz oraz nieznanych przedmiotów na ekspozycji.

 

Sekrety barw

Przeżycie barwnej przygody. Spacer po wszystkich kolorach tęczy. Doświadczenie ciepła czerwieni oraz chłodu niebieskości. Tworzenie własnej kompozycji barwnej z użyciem farb.

 

 

Tajemnicze zakamarki pałacu

Zajęcia dla dzieci, dorosłych i rodzin, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza oraz pokoju dla służby. A na koniec zagadkowe pomieszczenie K.

Z wizytą u Raczyńskich

Opowieść o historii rodziny, w Galerii Antenatów. Na przykładzie zgromadzonych dzieł sztuki zostanie omówione drzewo genealogiczne. W trakcie zajęć uczestnicy wykonają swoje drzewo genealogiczne.

Rodzime drzewa i krzewy

Jak je rozpoznać i rozróżnić? Jaka jest ich symbolika i znaczenie w kontekście wierzeń dawnych Słowian? Zajęcia odbywają się w parku.