Klasy IV - VI

Zajęcia dla klas IV-VI mogą łączyć część teoretyczną z warsztatami. Celem lekcji jest zintegrowanie wiedzy nabytej w szkole z zakresu historii, WOS, języka polskiego, plastyki, muzyki, przyrody i geografii oraz zapoznanie z elementami ekspozycji rezydencji w Rogalinie. Niektóre tematy skorelowane są z podstawa programową szkoły podstawowej. Istnieje możliwość cyklicznego uczestniczenia w zajęciach.

Bal w pałacu

Uczestnicy zajęć starają się zrozumieć czym jest taniec, jakie są jego funkcje, jak kultura w której dorastamy wpływa na formę tańca i muzykę, przekonują się o związku tańca z miejscem i czasem. Podsumowaniem zajęć jest nauka krótkiego układu tanecznego opartego na kontredansie angielskim.

Czas na portret

Lekcja odbywa się w Galerii Antenatów. Na przykładzie zgromadzonych dzieł sztuki omówione zostaną różne przykłady portretów: reprezentacyjne, trumienne. W trakcie zajęć uczestnicy wykonają autoportret.

Kaligrafia czyli sztuka pięknego pisania 

Czytelność, kształtność pisma i zamiłowanie do porządku, czyli umiejętność pięknego pisania, jako cenna wartość. Dawne kroje pisma jako inspiracja do pracy z piórkiem i tuszem.

Od Zbrojowni do Kaplicy Królów Polskich – rzecz o Edwardzie Raczyńskim i jego zasługach dla Wielkopolski

Budowa biblioteki publicznej, publikacja książek polskich, sala muzealna …działania Edwarda Raczyńskiego na rzecz Wielkopolski, jako przykład postawy patriotycznej i obywatelskiej.

Udział w wyborach, wywiązywanie się ze swych obowiązków szkolnych, odbijanie biletu
w tramwaju - rozważania o współczesnym patriotyzmie.

Opowiadanie obrazów

W galerii Rogalińskiej odszukamy obrazy, które ilustrują scenę mitologiczną, poemat lub wydarzenie historyczne. Na koniec będzie można narysować ulubioną historię. 

Podróże dalekie i bliskie

Lekcja odbywa się w powozowni w otoczeniu historycznych pojazdów. Dzieci zobaczą, w jaki sposób podróżowano, jak wyglądały dawne lampy, kufry, powozy i sanie. Każdy z uczestników samodzielnie rozwiąże rebusy i zagadki. Lekcja zakończy się w Galerii Rogalińskiej

Sekrety barw

Przeżycie barwnej przygody. Spacer po wszystkich kolorach tęczy. Doświadczenie ciepła czerwieni oraz chłodu niebieskości. Tworzenie własnej kompozycji barwnej z użyciem farb.

Tajemnicze zakamarki pałacu

Zajęcia dla dzieci, dorosłych i rodzin, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza oraz pokoju dla służby. A na koniec zagadkowe pomieszczenie K.

Rodzime drzewa i krzewy

Jak je rozpoznać i rozróżnić? Jaka jest ich symbolika i znaczenie w kontekście wierzeń dawnych Słowian? Zajęcia odbywają się w parku.