Przedszkola

Zajęcia dla przedszkolaków prowadzone są w Galerii Rogalińskiej, Galerii Antenatów, powozowni w formie warsztatów. Zwiedzanie pałacu ma formę lekcji wprowadzającej i uczącej zachowania w muzeum. W trakcie zajęć dzieci poznają przestrzeń pałacu w Rogalinie, rozbudzają kreatywność oraz umiejętność patrzenia i opowiadania o sztuce.

W stałej ofercie znajduje się kilka lekcji przeznaczonych dla dzieci od 6 roku życia.  

Muzeum Dziecięce

Miejsce gdzie można zobaczyć jak wyglądał dzień dzieci w pałacu, poznać stare zabawy dziecięce, obejrzeć tradycyjne zabawki i przebrać się w historyczne stroje. Zajęcia przeznaczone dla grup do 10 osób.

Podróże dalekie i bliskie

Lekcja odbywa się w powozowni w otoczeniu historycznych pojazdów. Dzieci zobaczą, w jaki sposób podróżowano, jak wyglądały dawne lampy, kufry, powozy i sanie. Każdy z uczestników samodzielnie rozwiąże rebusy i zagadki. Lekcja zakończy się w Galerii Rogalińskiej.

Przygoda w pałacu

Lekcja muzealna dla najmłodszych, w trakcie zwiedzania pałacu. Poszukiwanie herbu Nałęcz oraz nieznanych przedmiotów na ekspozycji.

Sekrety barw

Przeżycie barwnej przygody. Spacer po wszystkich kolorach tęczy. Doświadczenie ciepła czerwieni oraz chłodu niebieskości. Tworzenie własnej kompozycji barwnej z użyciem farb.

Tajemnicze zakamarki pałacu

Zajęcia dla dzieci, dorosłych i rodzin, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza oraz pokoju dla służby. A na koniec zagadkowe pomieszczenie K.