Szkoły ponadgimnazjalne

Lekcje dla szkół ponadgimnazjalnych odwołują się do zbiorów Muzeum Pałacu w Rogalinie i  uzupełniają program nauczania w zakresie plastyki i WOS. Poszerzają wiedzę o kierunkach w malarstwie przełomu XIX i XX w., węższe zagadnienia związane z warsztatem artysty oraz zagadnienia wychowania obywatelskiego. Mogą łączyć część teoretyczną z warsztatami artystycznymi. Istnieje możliwość cyklicznego uczestniczenia w zajęciach.

 Malarskie mistrzowskie warsztaty

Zajęcia dla pasjonatów sztuki. W Galerii Rogalińskiej pod okiem specjalisty będzie można wykonać kopie obrazu lub namalować obraz zainspirowany oryginałem.

„Nie zmarnujcie niepodległości…”

Na podstawie biografii Edwarda Bernarda Raczyńskiego uczestnicy zajęć starają się odpowiedzieć na pytania: czym jest patriotyzm? Jak  być patriotą w wolnym kraju? Czy w ogóle możliwe jest przywiązanie do ojczyzny w czasach „globalnej wioski”? Lekcja może stanowić uzupełnienie programu nauczania z zakresu WOSu i historii.

Sztuka Młodej Polski

Na przykładzie Galerii Rogalińskiej lekcja prezentuje zjawiska i kierunki sztuki polskiej przełomu XIX i XX wieku.

 

Symbolizm w malarstwie na podstawie zbiorów Galerii Edwarda Aleksandra Raczyńskiego

Na przykładzie Galerii Rogalińskiej lekcja prezentuje zjawiska i kierunki europejskiej sztuki symbolicznej przełomu XIX i XX wieku.

Tajemnicze zakamarki pałacu

Zajęcia dla dzieci, dorosłych i rodzin, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza oraz pokoju dla służby. A na koniec zagadkowe pomieszczenie K.

 

Z wizytą u Raczyńskich

Opowieść o historii rodziny, w Galerii Antenatów. Na przykładzie zgromadzonych dzieł sztuki zostanie omówione drzewo genealogiczne oraz typy portretów: reprezentacyjny, trumienny.

Dęby rogalińskie – ikony wielkopolskiego pejzażu

Naturalistyczny charakter zabytkowego parku krajobrazowego i jego znaczenie dla zachowania zabytkowych drzew. Zajęcia odbywają się w parku.

Rodzime drzewa i krzewy

Jak je rozpoznać i rozróżnić? Jaka jest ich symbolika i znaczenie w kontekście wierzeń dawnych Słowian? Zajęcia odbywają się w parku.

Dlaczego ratujemy stare drzewa?

O znaczeniu starych drzew w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym oraz metodach ich pielęgnacji uwzględniających obecność chronionych prawem owadów, na przykładzie kozioroga dębosza. Zajęcia odbywają się w parku.