Regulamin zwiedzania Muzeum Pałacu w Rogalinie

Regulamin zwiedzania ekspozycji muzealnych

 1. Muzeum jest objęte ochroną i jest monitorowane.
 2. Do zwiedzania ekspozycji muzealnych uprawnia bilet wstępu do Muzeum Pałacu w Rogalinie. Bilet wstępu do muzeum należy zachować do ewentualnej kontroli przez cały czas zwiedzania.
 3. Kasy muzealne są zamykane na pół godziny przed zamknięciem muzeum. Zamknięcie muzeum oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić siedzibę muzeum, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania odzieży i rzeczy przechowywanych w szatni.
 4. W trakcie zwiedzania należy stosować się do zaleceń personelu muzeum.
 5. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w szatni wierzchnich okryć, plecaków, toreb, parasoli i innych dużych przedmiotów.
 6. Szatnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej drogocenne przedmioty, dokumenty i pieniądze.
 7. Muzeum nie przyjmuje do depozytu żadnego rodzaju broni.
 8. Osoby przebywające na terenie muzeum pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zakłócające spokój i porządek publiczny zostaną pozbawiane prawa zwiedzania muzeum bez zwrotu kosztów biletu wstępu.
 9. Zasady fotografowania:
  • Zwiedzający muzeum mogą fotografować i filmować eksponaty, ekspozycje i wnętrza, o ile przedmiot fotografowany i filmowany nie został wyraźnie oznaczony stosownym zakazem.
  • Fotografowanie i filmowanie w Muzeum jest możliwe pod warunkiem, że do celów tych nie używa się statywu oraz lampy błyskowej. Zastrzeżenie to nie dotyczy fotografowania i filmowania zewnętrznych elewacji budynków oraz parku.
  • Uzyskane drogą fotografowania lub filmowania materiały wizualne nie mogą być publikowane i rozpowszechniane bez zgody Muzeum.
  • W przypadku naruszenia zasad filmowania i fotografowania oraz korzystania z pozyskanego materiału ilustracyjnego w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Muzeum Narodowe w Poznaniu będzie dochodzić ochrony swoich praw, włącznie z ewentualnym postępowaniem sądowym.
 10. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu i używania otwartego ognia w budynkach Muzeum;
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika osób do tego uprawnionych;
  • kopiowania eksponatów bez zgody Muzeum;
  • wstępu na ekspozycje muzealne osobom posiadającym przy sobie: broń palną, gazową, paralizatory, pojemniki z aerozolami, inne narzędzia, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowiu i życia osób lub mienia Muzeum
  • rozmów przez telefon komórkowy oraz zakaz korzystania z innych urządzeń nadawczych na ekspozycjach muzealnych, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych
  • biegania po ekspozycji, dotykania eksponatów, gablot muzealnych i innych ekspozytorów
  •  wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów w salach wystawowych
 11. W razie zajścia nieprzewidzianych utrudnień w zwiedzaniu, komunikacji lub pojawienia się okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu osób uprzejmie prosimy o bezwzględne podporządkowanie się dyspozycjom wydawanym przez personel Muzeum.

 


PATRZ TEŻ: Regulamin zwiedzania parku