Muzeum dziecięce

Zajęcia w Muzeum Dziecięcym to propozycja na spędzenie wolnego czasu z dzieckiem w muzeum –  miejscu, które daje możliwość bezpośredniego obcowania z historią i sztuką. W dwóch odrestaurowanych wnętrzach przyziemia korpusu głównego, podczas wspólnej zabawy z instruktorami, w otoczeniu historycznych mebli, replik dawnych zabawek, historycznych strojów i przedmiotów najmłodsi goście muzeum będą mogli poznawać historię pałacu, sylwetki jego mieszkańców, w tym również mieszkających tu kiedyś dzieci, ich obowiązki i zabawy.

Dla kogo? Oferta przewidziana jest dla dzieci od 5 - 10 lat. W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 10 osób.
Kiedy?

Zajęcia odbywają się od wtorku do czwartku w godzinach otwarcia muzeum. Ostatnie zajęcia mogą się odbyć najpóźniej na półtorej godziny przed zamknięciem muzeum.

Zajęcia w Muzeum Dziecięcym należy rezerwować przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Czas trwania 1 godzina

Opiekunowie zobowiązani są do podpisania formularza uczestnictwa w Muzeum Dziecięcym Muzeum Pałacu w Rogalinie przed zajęciami w Muzeum Dziecięcym.

 

Regulamin Muzeum Dziecięcego w Muzeum Pałacu w Rogalinie.
 1. Muzeum Dziecięce jest przeznaczone dla dzieci od 5 do 10 roku życia.
 2. Zajęcia odbywają się od wtorku do czwartku po uprzedniej rezerwacji z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, w godzinach otwarcia muzeum (ostatnie zajęcia rozpoczynają się 1,5 h przed zamknięciem muzeum).
 3. Zajęcia w Muzeum Dziecięcym Muzeum Pałacu w Rogalinie trwają 60 min.
 4. W Muzeum Dziecięcym dzieci biorące udział w zajęciach pozostawione są pod opieką instruktora Muzeum Dziecięcego, który jest pracownikiem Muzeum Pałacu w Rogalinie, na własną odpowiedzialność opiekunów.
 5. Za zachowanie dziecka i wszelkie poczynione przez nie zniszczenia materialne odpowiedzialny jest opiekun dziecka  biorącego udział w zajęciach Muzeum Dziecięcego.
 6. W Muzeum Dziecięcym może przebywać maksymalnie 10 dzieci.
 7. Przed pozostawieniem dziecka w Muzeum Dziecięcym opiekun dziecka jest zobowiązany do wypełnienia formularza, w którym podaje dane osobowe dziecka i numer telefonu komórkowego do siebie, oraz informuje o chorobach dziecka istotnych dla zdrowia i życia.
 8. Opiekun dziecka zobowiązany jest poinformować instruktora o niepełnosprawności dziecka podczas składania rezerwacji.
 9. Pod opieką instruktora dziecko może przebywać maksymalnie 70 min.
 10. Na czas pozostawienia dziecka opiekun dziecka nie może opuszczać terenu Muzeum Pałacu w Rogalinie i o oznaczonej godzinie lub po telefonie od instruktora jest zobowiązany do stawienia się w Muzeum Dziecięcym w przeciągu 5 minut.
 11. W uzasadnionych okolicznościach instruktor ma prawo odwołać zajęcia w Muzeum Dziecięcym i może odmówić przejęcia dziecka pod opiekę.
 12. Miejsce zbiórki i odbioru dzieci wyznaczone jest w skrzydle północnym (przy sklepiku muzealnym).
 13. Opiekunowie dzieci zobowiązani są przyprowadzić dzieci na miejsce zbiorki 20 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
 14. Opiekunowie dzieci mogą oczekiwać na dzieci we wskazanym przez pracowników muzeum miejscu.
 15. Muzeum Dziecięce nie odpowiada za rzeczy wartościowe wniesione na teren Muzeum Dziecięcego przez uczestnika zajęć, które uległy zagubieniu, zniszczeniu lub innej szkodzie.
 16. Muzeum Dziecięce nie odpowiada za szkody wyrządzone przez dziecko/dzieci innemu dziecku/dzieciom, jeżeli powstały pomimo należycie sprawowanego nadzoru przez instruktora.