Dorośli

Oferta dla zorganizowanych grup dorosłych obejmuje zajęcia artystyczne w galerii obrazów, zjęcia związane z przedstawicielami rodziny Raczyńskich oraz specjalistyczne oprowadzanie po parku.

Fenomen Galerii Obrazów Edwarda Aleksandra Raczyńskiego

Opowieść o jego kolekcji obrazów we wnętrzu galerii. Wyjaśnienie, na czym polega fenomen galerii. Opisanie osobowości i zainteresowań kolekcjonera. Na zakończenie praca zespołowa podsumowująca tematy malarskie reprezentowane w kolekcji rogalińskiej.

Tajemnicze zakamarki pałacu

To zajęcia, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza, a także pokoju dla służby. Na koniec - zagadkowe pomieszczenie K.

„Nie zmarnujcie niepodległości…”

Na podstawie biografii Edwarda Bernarda Raczyńskiego uczestnicy zajęć starają się odpowiedzieć na pytania: czym jest patriotyzm? Jak  być patriotą w wolnym kraju? Czy w ogóle możliwe jest przywiązanie do ojczyzny w czasach „globalnej wioski”?

Edward Raczyński – marzyciel i pragmatyk

Opowieść o życiu i głębokim patriotyzmie Edwarda Raczyńskiego. Ukazanie wszechstronności jego zainteresowań i pracy dla kraju na tle wnętrz pałacu rogalińskiego.

Rodzime drzewa i krzewy

Jak je rozpoznać i rozróżnić? Jaka jest ich symbolika i znaczenie w kontekście wierzeń dawnych Słowian? Zajęcia odbywają się w parku.

 

Dęby rogalińskie – ikony wielkopolskiego pejzażu

Naturalistyczny charakter zabytkowego parku krajobrazowego i jego znaczenie dla zachowania zabytkowych drzew. Zajęcia odbywają się w parku.

Dlaczego ratujemy stare drzewa?

O znaczeniu starych drzew w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym oraz metodach ich pielęgnacji uwzględniających obecność chronionych prawem owadów, na przykładzie kozioroga dębosza. Zajęcia odbywają się w parku.

 

O czym szumią rogalińskie dęby?

Zajęcia odbywają się w parku, pośród majestatycznych, pradawnych dębów, które pamiętają czasy Słowian mieszkających na tych terenach, a także przemiany, które w 966 roku zapoczątkował Mieszko I, a później Bolesław Chrobry.