Klasy I - III

Zajęcia dla klas I-III łączą w sobie część teoretyczną i warsztaty plastyczne. Celem lekcji jest zapoznanie z elementami ekspozycji oraz rozbudzenie kreatywności i wrażliwości estetycznej. Niektóre tematy skorelowane są z podstawą programową szkoły podstawowej. Istnieje możliwość cyklicznego uczestniczenia w zajęciach.

Bal w pałacu

Uczestnicy zajęć starają się zrozumieć czym jest taniec, jakie są jego funkcje, jak kultura w której dorastamy wpływa na formę tańca i muzykę, przekonują się o związku tańca z miejscem i czasem. Podsumowaniem zajęć jest nauka krótkiego układu tanecznego opartego na kontredansie angielskim.

Kaligrafia czyli sztuka pięknego pisania 

Dawne i współczesne kroje pisma posłużą jako inspiracja do pracy ołówkiem, pędzlem, piórkiem i tuszem. Uczestnicy zajęć poznają zasady kształtowania liter na przykładzie różnych alfabetów, kultur i tradycji. Ćwiczenia pozwolą im odnaleźć przyjemność w prowadzeniu ręki po papierze.

Ożywianie obrazów

Podczas lekcji uczniowie przekonają się, że dzieła sztuki poprzez różne środki wyrazu, takie jak mimika, gesty, tematyka, kolor czy pejzaż, opowiadają o emocjach. Same też stanowią źródło uczuć odbiorcy. Poprzez uczestnictwo w zajęciach, dzieci uwrażliwione zostają na odbiór sztuki.

Muzeum Dziecięce

Wizyta w miejscu, gdzie można zobaczyć, jak wyglądał dzień z życia dzieci w pałacu, poznać stare zabawy dziecięce, obejrzeć tradycyjne zabawki i przebrać się w historyczne stroje. Zajęcia dla grup do 10 osób.

Podróże dalekie i bliskie

Lekcja odbywa się w powozowni, w otoczeniu historycznych pojazdów. Dzieci zobaczą, w jaki sposób podróżowano, jak wyglądały dawne kufry, powozy i sanie. Każdy z uczestników samodzielnie rozwiąże rebusy i zagadki. Lekcja zakończy się w Galerii Rogalińskiej.

Przygoda w pałacu

Zajęcia podzielone są na dwie części. W trakcie zwiedzania pałacu dzieci poznają dawnych właścicieli rezydencji, poszukują herbu Nałęcz i rozpoznają funkcje pomieszczeń na obu kondygnacjach. Następnie w otrzymanej książeczce edukacyjnej Z wizytą u Raczyńskich zaznaczają za pomocą naklejek miejsca, w których widziany był przez nich herb rodziny.

Sekrety barw

Nie tylko ludzie, ale również barwy potrafią skrywać tajemnice. Poruszając się po przestrzeni galerii, zwrócimy uwagę na podstawowe pojęcia z zakresu koloru. Podsumowaniem zdobytej wiedzy będzie stworzenie własnej kompozycji z użyciem farb.

 

Techniki malarskie

Olej, pastel, ołówek - co to jest? Z pomocą dzieł sztuki poznasz różne techniki malarskie i zobaczysz, jak wpływają na dzieła artystów. W trakcie warsztatów przekonasz się, którą z nich lubisz najbardziej.

 

Portrety dziecięce

Czy portrety dziecięce różniły się od portretów dorosłych? W jaki sposób kadrowano postaci na obrazach? Czy towarzyszące im przedmioty mają wpływ na interpretację ich wizerunku? Na zajęciach zastanowimy się nad zmianą sposobu przedstawiania dzieci na portretach w wybranych epokach, zwracając szczególną uwagę na malarstwo przełomu XIX i XX wieku.

 

Tajemnicze zakamarki pałacu

To zajęcia dla dzieci, dorosłych i rodzin, w trakcie których można zwiedzić miejsca na co dzień niedostępne. Południowe skrzydło odsłoni tajemnicę biblioteki owalnej oraz pracowni i pokoju malarza, a także pokoju dla służby. A na koniec zagadkowe pomieszczenie K.

 

Z wizytą u Raczyńskich

Opowieść o historii rodziny, w Galerii Antenatów. Na przykładzie zgromadzonych dzieł sztuki zostanie omówione drzewo genealogiczne. Zajęcia kończy zabawa: poszukiwanie portretów rodzinnych.

"Nie zmarnujcie niepodległości..."

Na podstawie biografii Edwarda Bernarda Raczyńskiego uczestnicy zajęć starają się odpowiedzieć na pytania: czym jest patriotyzm? Co to jest wolność? A niepodległość? Uczestnicy zajęć odkrywają odpowiedzi na te pytania wcielając się w rolę bohatera lekcji.

 

Wolność widziana oczami dziecka. Funkcja domu polskiego teraz i dawniej na przykładzie rodu Raczyńskich

Czymsą wolność i niepodległość? Co to były rozbiory i jak żyli ludzie w tamtym czasie? Omówimy rolę domu, który zapewniał schronienie i kształtował postawy patriotyczne. Podsumowaniem spotkania będzie warsztat plastyczny, w trakcie którego udekorujemy chustę symbolami.

Rodzime drzewa i krzewy

Jak je rozpoznać i rozróżnić? Jaka jest ich symbolika i znaczenie w kontekście wierzeń dawnych Słowian? Zajęcia odbywają się w parku.